Moteči, nevidni in travmatizirani učenci

Predstavitev: Prepoznavamo otroke in mladostnike v stiski in se seznanimo z možnimi posledicami

travmatskih izkušenj. Usvojimo veščine, ki pomagajo graditi kakovosten stik z otrokom, sodelavci in

starši s področja učinkovitega sporazumevanja, gradnje kakovostih odnosov, uravnavanja obrambnih

vedenj in veščin reševanja problemov. Prepoznavamo svoje notranje vire moči in točke rasti.

Obseg: 8 ur

Izvedba: Ljubljana, 6. 10. 2018, prijave: do 24. 9. 2018

Vodi: Julija Pelc