Duhovna vaje za žene in matere

Duhovne vaje se začnejo v petek ob 18.00 in se zaključijo v nedeljo s kosilom. Prijavite se lahko direktno na kraj kjer bodo duhovne vaje ali osebno p. Lojzetu Marklju   na tel 031 755 945

Od 25.01. 2019 do 27. 01. 2019 sv. Duh  pri Škofji loki ( Uršulinke)

Škofja Loka s. Irena 041 765 496