OBVLADOVANJE STRESA IN KREPITEV OSEBNOSTNE ČVRSTOSTI

Seminar  Šentjernej, 1. 9. 2018

Kulturni center Primoža Trubarja

dr. Silvo Šinkovec, D. J.

 Stres nas vedno spremlja, ker je življenje samo po sebi zahtevno in negotovo. Vedno znova se spoprijemamo z novimi in neznanimi nalogami in odnosi. Za vse odnose in naloge je ključnega pomena jedro osebnosti, to je občutek lastne vrednosti, ki se odraža v tem, da čutimo, da smo vredni ljubezni, pozornosti, naklonjenosti drugih ter čutimo, da smo kos nalogam, ki jih življenje prinaša. Nove naloge se ne ustrašimo, ker vemo, da se stvari, ki je ne znamo, lahko naučimo. Človek, ki ima visoko samospoštovanje, je telesno in duševno bolj zdrav, učno in delovno uspešen, ustvarja tople odnose in socialno prijetno okolje. Kdor se spoštuje in ceni, je svetel človek. Na seminarju naredimo tudi nekaj vaj, ki spodbujajo osebnostno čvrstost.8.00                 Prijava, razdelitev gradiva, predstavitev programa in udeležencev

8.15                 1.  predavanje: Samospoštovanje in kultura spoštovanja

            Vaja: Od zardevanja k sproščenosti

9.15                 2. predavanje:  Telesni jaz, socialni jaz in ustvarjalni jaz

10.00      Odmor

10.15               Vaja: Kaj pravi moje ogledalo?

11.00               3. predavanje:  Obrambno vedenje

Vaja: Od maske k ljubezni

12.00   Odmor

12.20              4. Predavanje:  Ljubezen dela čudeže

                        Vaja: Na kakšen način izražamo naklonjenost

13.00   5. Predavanje:  Razvijanje samospoštovanja

                        Vaja:  Ker se spoštujem

14.50    Ovrednotenje
15.00    Konec