Molimo s papežem in Cerkvijo

JUNIJ

Splošni: SOCIALNE MREŽE

Da bi bile socialne mreže naklonjene solidarnosti in učenju spoštovanja drugega v njegovi različnosti.

 »Ne moremo živeti sami, zaprti vase. Potrebujemo, da ljubimo in smo ljubljeni. Potrebujemo nežnost. Komunikacijske strategije ne zagotavljajo lepote, dobrote in resnice komunikacije. Tudi svetu medijev ne sme biti tuja skrb za človeštvo; poklican je izraziti nežnost. Digitalno omrežje je lahko kraj, bogat s človečnostjo; ne omrežje žic, ampak človeških oseb.«

 

Morda bi namesto Socialne mreže lahko zapisali bolj znani izraz Družbena omrežja. Drugi prevodi se glasijo: Le reti sociali, Social Networks, Les Réseaux Sociaux, Las redes sociales, Die sozialen Netzwerke. Potemtakem se zdi tudi slovenski prevod Socialne mreže kar ustrezen.

 

Papež Frančišek želi splet počlovečiti in naša molitev naj bi pri tem pomagala. Če človek na spletu prebira komentarje h kakšnim vročim temam, se lahko samo križa. Če pa se že križa  in pohujšuje, zakaj ne bi molil za ljudi, da bi bili bolj taktni, upoštevajoči, bolj človeški drug do drugega! Papež govori celo o nežnosti.

 

Na binkošti smo ustanovili ekipo slovenske PSMM, v kateri smo Anja, Mojca, Primož in Franc. Mojca in Primož sta veliko sodelovala že pri Apostolatu molitve. Če PSMM povezuje mrežo molivcev, je prav, da smo tudi izdajatelji povezani v molitveno-delovni ekipi.

 

Po korakih bomo šli naprej.

 

Naša prva skrb je, da dobro pripravimo tiskovine PSMM za naslednje leto do začetka novembra, kot je želja, da bi bile že takrat na voljo na škofijskih ordinariatih. Izražena je bila tudi želja, da bi bili plakati v manjšem formatu, to je A3. To bomo upoštevali.

 

Nekdo je predlagal, da bi bila na voljo molitvena ura na temo papeževih namenov. Morda bomo v prihodnje temu ustregli, za letos tega še ne načrtujemo.

 

Za nas bi bil zelo dobrodošel odziv s terena. Nimamo pregleda, kako in kje se papeževi nameni molitve uporabljajo. Kakršne koli odmeve, pobude, informacije lahko pošljete na naslov franc.kejzar@rkc.si

Tako zaenkrat.

 

Sicer pa PSMM, prej Apostolat molitve, pomeni vsakodnevno osebno darovanje Bogu in povezanost svojega poslanstva s poslanstvom celotne Cerkve.

Vsakodnevno darovanje lahko izrazim s svojimi besedami ali besedilom koga drugega, lahko pa molim s temi besedami:

 

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.

Izročam ti svoje molitve, misli, besede,

Dejanja, radosti in bolečine

Skupaj s Srcem tvojega Sina Jezusa,

Ki se v evharistiji vedno znova podarja

Za odrešenje sveta.

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,

Danes moj vodnik in moja moč,

Da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.

Z Marijo, Materjo našega Gospoda in Cerkve,

Prosim še posebej za namen,

Ki ga za ta mesec predlaga sveti oče.

 

Naj bo blagoslovljen današnji praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi, pa lep pozdrav

Franc Kejžar