Predstavitev knjige Odrešilna pot

Založba Dravlje in jezuiti vabijo na predstavitev knjige Odrešilna pot, ki bo v četrtek, 7. Junija 2018 ob 19.30 v Arrupejevi dvorani Jezuitskega Kolegija v Ljubljani pri sv. Jožefu na Poljanah (Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana). Gosta večera bosta dr. Borut Škodlar, psihiater in psihoterapevt, in p. Miran Žvanut. Več o knjigi na www.zalozba-dravlje.si.