7. velikonočna nedelja

  1. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja (leto B – 2018)

»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.« (Jn 17,15)

Današnjo, 7. velikonočno nedeljo obhajamo dejansko že izven velikonočnega časa v ožjem

pomenu besede, torej po Gospodovem vnebohodu in pred praznikom prihoda Svetega Duha. V

prvi Cerkvi se je kmalu po binkoštnem prazniku postavilo vprašanje o izpraznjenem mestu v

apostolskem zboru, ki ga je zapustil Juda.

V prvem berilu smo slišali poročilo, kako je prvak apostolov Peter odprl in rešil vprašanje praznega

mesta v apostolskem zboru. Judovo izdajstvo je bilo napovedano že v stari zavezi in se je moralo

uresničiti. Tukaj moramo biti zelo pozorni, kako apostol Peter opredeli Judovo izdajstvo, ko pravi,

da je Juda postal izdajalec, ko je postal vodnik tistih, ki so zgrabili Jezusa, torej po  izvršenem

dejstvu.

Za nas pa so enako pomembni pogoji, ki jih navede sv. Peter, kdo naj zavzame prazno mesto. Prvi

pogoj je, da tisti, ki je bil z Jezusom in z apostoli »od Janezovega krsta, do dne, ko je bil (Jezus)

vzet od nas«, torej do vnebohoda. Apostol posebej poudari obdobje od vstajenja do vnebohoda, ko

pravi, da mora – tisti, ki bo izbran  – z nami biti priča njegovega vstajenja. Z drugimi besedami,

sam vstali Gospod ga je moral uvesti v dejstvo vstajenja kot ostale apostole. Samo tako bo lahko

priča vstajenja. Odločitev, kdo bo zavzel mesto v apostolskem zboru je Peter s prisotnimi možmi

pustil Gospodu, ki pozna srca vseh.

Oznanjevalna služba v Cerkvi torej temelji na dejstvu, da so bili apostoli z Jezusom od Janezovega

krsta do vnebohoda. V tem času so postali Jezusovi pravi prijatelji, so sprejeli njegov nauk, način

delovanja, predvsem pa njegovega Duha, ki jih spomni vsega in jim razodeva vse, da ostanejo

Jezusovi prijatelji. Njihovo prijateljstvo z vstalim Gospodom jim daje moč, da so priče

njegovega vstajenja.

Danes je tudi nedelja sredstev družbenega obveščanja. Tu se postavlja stvarno vprašanje, ali je

lahko Jezusov učenec, apostol, oznanjevalec resnična priča vstajenja s pomočjo sodobnih sredstev

družbenega obveščanja? Ali je pisana beseda v časopisu, reviji, knjigi, govorjena beseda po radiju

in besedno ter slikovno sporočilo po televiziji in drugih video sredstvih učinkovito posredovanje

razodete resnice, veselega oznanila, skratka evangelija?

Tukaj moramo jasno ločiti, kakšno moč ima Božja beseda in kakšno človeška beseda. Božja

beseda, razodetje, božji nagovor človeku ima v sebi moč Stvarnika, ki z besedo vse ustvarja, ki je

vsemogočen. Zato je njegova beseda vedno ustvarjalna, učinkovita in se nikoli ne vrne k svojemu

Stvarniku, ne da bi dosegla cilj, s katerim je bila izrečena, pravi prerok Izaija. Božja beseda je

isto kot Božja moč.

Nekaj drugega je naša, človeška beseda. Z njo človek izraža svoje misli, doživetja, vedenje, vtise,

spoznanja, ki so zapisana v njegovem spominu, pa tudi želje, hrepenenja, navdihe, … Vse to pa le

v obsegu svoje osebne moči, prepričanja, …, kar pa vse ostaja v obsegu in dometu naše ustvarjene

narave, v obsegu naše končnosti, ki je sicer odprta v neskončnost, absolutno, v Boga, ampak le kot

zmožnost sprejemanja Božje besede. Ta v nas postane učinkovita, dejavna do mere s katero jo

sprejemamo in se ji prepustimo.

Sredstva družbenega obveščanja: tiskana beseda, radijska govorica, televizijsko poročanja, ki je

splet človeške besede in slike, so zgolj posredniki moči in sporočila, ki ga človek daje svoji

govorici, sporočanju.

Sredstva, posredniki prenesejo torej tisto, kar človek vloži v svoje sporočilo. Človekovo sporočilo

pa nikoli ne preseže dometa njegove ustvarjene narave.

Drugače pa deluje Božja beseda, ki izhaja iz samega Stvarnika. Kadar apostol, oznanjevalec,

Jezusov učenec oznanja Božjo besedo ta ohrani svojo prvotno, Božjo moč in vedno v poslušalcu

prebudi tisto, za kar je bila poslana, izrečena.

Ima pa še drug učinek. Kadar jo apostol oznanja, ta s svojim oznanjevanjem sporoča tudi tisto, kar

je ista Božja beseda prebudila in na novo ustvarila v oznanjevalcu. Kadar Jezusov učenec oznanja

Božjo besedo, hkrati oznanja že njeno učinkovitost, torej vse tisto, kar je že v njem uresničila. To

uresničeno sporočilo prenesejo tudi sredstva, mediji družbenega obveščanja. Oznanjevalce pa mora

pri svojem oznanjevanju v živo ali preko medijev, računati na delovanje Svetega Duha, ki nas po

Božji dobroti stalno opominja ter spominja na vse, kar je Jezus učil. Tudi na področju sredstev

družbenega obveščanja Duh veje, kjer hoče!

 

Janez Sraka