5. velikonočna nedelja – Jezus vzgojitelj

Kristus vzgojitelj

Kdo na nas vzgaja in kako?

Krščanstvo nam lahko v marsičem pomaga pri naši samo vzgoji.

V priliki o trti in mladiki, ki jo prebiramo na peto velikonočno nedeljo, je izražena povezanost med nami in Jezusom. Kristjani živimo povezanost s Kristusom. Ta se odraža na različnih ravneh.

Cilj vzgoje je, da izoblikujemo uravnovešen odnos do sebe, bližnjih, narave, vseh dobrin sveta, Boga. Življenje je prepletanje različnih odnosov. Kristus v evangeliju govori o odnosih.

Kristus sam je vzgojitelj in učitelj. Njegov nauk je vedno izzivalen in nas vzgaja za dobre medsebojne odnose. Kdor se pusti Kristusu in njegovemu nauku, se oblikuje in vzgaja.

Zelo preprosto. Vsak dan si odgovorimo na vprašanje, kako ljubimo bližnje, kako živimo odnose. Tako nas vzgaja Jezus. Želi, da živimo svobodne in mirne odnose. Jezusov način vzgoje je njegova zapoved ljubezni.

Jezus nas vzgaja tako, da nam daje svoje velike darove: zakramente. Ko smo jih deležni in jih redno prejemamo, dobivamo moč za lepše in duhovno bogatejše življenje. Tudi to je pot naše vzgoje.

Če smo dobro in srčno povezani z našimi bližnjimi in s prijatelji, so nam ti v veliko pomoč pri samo vzgoji. Povezanost z Jezusom v podobi trte in mladike je zelo osebna in čuteča. Molitev, razmišljanje, kontemplacija, pobožnosti, različni načini, ki nas z Jezusom povezujejo, nas tudi bolj ozavestijo, kdo smo, kaj smo in kako se vzgajamo. Bolj ga doživljamo v odnosih, globlje in bolj duhovno bogato je naše življenje.

V molitvi se oblikujemo, spreminjamo in postajamo boljši ljudje. Kristus nas umirja in nam daje moči. Ko spoznavamo, da nismo najboljši, da imamo napake in grehe, nam pomaga to premagovati z odpuščanjem in ljubeznijo. To je tudi vzgojna pot. Ko se vzgajamo, na različne načine vstopamo v zgodbe svojega življenja in se zavedamo, kako je potrebno, da nam Jezus potrjuje dostojanstvo in da smo v njegovih očeh dragoceni in sprejeti.

Jezus trta in mi mladike. To je pot naše vzgoje in rasti v lepši jutri. V globoki osebni povezanosti z Njim, ki jo izraža vez med trto in mladiko, bomo na poti vzgoje sproščeni in nam ne bo težka. Kristus je nežen in sproščen vzgojitelj. Je zahteven, a potrpežljiv. Pustimo se, da nas vzgaja. Njegov nauk in njegova ljubezen sta najmočnejša darova za rast in napredek.

Benedikt Lavrih