32. nedelja med letom

Zdrava kmečka pamet

Pogosto slišimo te besede. Stremimo in si želimo razsodnih, pametnih ljudi okrog sebe. Je pa modrost še vedno velika vrednota in dar in tudi za življenje potrebna?

V Božji besedi današnje nedelje je čudovit spev in opevanje modrosti. V knjigi modrosti imamo podobo modrosti, ki ni samo človekov dar, ampak Božji. Ni vsakemu dano biti moder. Ali se lahko modrost pridobi? Gotovo je to pot. Življenjske izkušnje nam pomagajo na poti k modrosti. Če bi se bolj učili iz vsega, kar živimo in kar smo preživeli, bi napredovali v modrosti.

Potrebno je iskati modrost. Imeti željo po modrosti, to je potreben in nujen korak.

Modrost je v svetu in v življenju. Modrost nas išče. Je človeku na razpolago. Pisec v knjigi Modrosti piše: »Našel jo bo sedečo pri svojih vratih» (Mdr 6, 14b). Človeku je bila ob stvarjenju dana modrost. Po njej ima posebno mesto in dostojanstvo. Kot imamo ljudje različna darove in talente, je tudi modrost med njimi. So nekateri, ki imajo veliko modrosti, nekateri pa druge darove.

Modrost je  v tem, da darove in danosti živimo, naredimo iz njih čim več in jih  delimo z bližnjim. Tako bogatimo sebe in svet okrog sebe.

V priliki o pametnih in nespametnih devicah je podoba našega življenja in nas ljudi. V življenju ni vedno »črno-bele tehnike odločitev«. Ni samo pametna ali nespametna odločitev. Ljudi ne delimo in jih ne postavljamo v samo dve skupini. Tako pametna in nespametna skupina devic se odloči v danem trenutku na način, ki so ga takrat zmogle. Ko so se odločile, so bile prepričane, da so se dobro odločile. Kasneje se je pokazalo drugače. A napake so potrebne in nujne. Včasih se iz njih naučimo veliko in celo več, kot iz dogodkov, ki so zelo uspešni in nimamo težav.

Srečanje z ženinom je podoba naše modrosti in odzivnosti na življenje. Ko se srečamo z življenjskimi dogodki, se preizkusi naša modrost. Vedno so novi izzivi, vsak dan nam Bog pošilja toliko različnih trenutkov, ko se je potrebno odločiti in narediti korak.

Pripravljenost v življenju –  je odprtost, da naredimo najboljše. Nikoli pa ne vemo, ali je to res najboljše. Bog nas tudi na tak način preizkuša.  Pripravljamo se na različne dogodke v življenju. Nikoli nismo dovolj pripravljeni. Ko se pripravljamo na različne dogodke, naredimo, kolikor se največ da. Vsega nikoli ne bomo storili. Dopustimo, da nam pri tem pomagajo bližnji in se učimo iz izkušenj preteklosti.

Modrost se odraža in izraža najbolj v načinu naše izbire. Modrost v vsakodnevnem življenju je izbiranje  poti, s katero osrečujemo sebe in bližnje.

Device je prihod ženina presenetil. Najbolj se preizkuša naša modrost in življenjska pripravljenost v trenutkih, ko nas dogodki presenetijo. Postavijo nas pred dejstvo, da se moramo znajti in ukrepati. Življenjskih presenečenj ne manjka. Nemogoče je, da smo nanje popolnoma  pripravljeni. Ali se znajdemo ali ne? Bežimo pred podobnimi trenutki ali pa jih sprejemamo z danostmi, ki jih imamo takrat in tam, kjer smo.

Kdo od ljudi lahko reče, da je dovolj pameten in da je zelo pameten. Kaj je modrost življenja? Vsak človek bi lahko pisal zgodbo svoje lastne modrosti. Vsak je prepričan, da je njegova pamet najboljša … Modrost je način življenja, je način izbire, je pripravljenost narediti iz danega trenutka največ in najlepše.

To zmoremo z odprtimi dlanmi pred Bogom. Bog daje, ko mi ne pričakujemo, in nas preseneča. Tako je tudi z modrostjo. Slišimo: »Bog mi je dal modrost.«

Kdaj je človek dovolj pameten?  Takrat, ko skupaj z piscem knjige modrosti reče:  » Sama hodi okrog in išče te, ki so je vredni, dobrohotno se jim pokaže na njih potih in jim pri vsaki misli pride naproti« (Mdr 6, 16).

Lavrih Benedikt