Nova jezuitska skupnost Sv. Ignacija v Radljah ob Dravi

Slovenski jezuiti so pričeli z novo skupnostjo v Radljah ob Dravi. Po dogovoru med mariborskim nadškofom msgr. Alojzijem Cviklom DJ ter provincialom slovenskih jezuitov p. Ivanom Brescianijem DJ so jezuiti prevzeli skrb za to župnijo. Obenem se začenja v Radljah nova jezuitska skupnost: Skupnost sv. Ignacija. Župnik je postal p. Jože Poljanšek DJ, predstojnik je p. Milan Bizant DJ, tretji član skupnosti je p. Vili Lovše DJ. Jezuiti bodo skrb namenjali župniji ter pomagali po svojih močeh pri pastoralnem  delovanju v okoliških župnijah. Nadalje bodo na širšem območju skušali nuditi pomoč v duhovnem življenju in sicer z duhovnimi vajami, duhovnim spremljanjem, uvajanjem v molitev, z raznimi skupinami in podobno – pač glede na potrebe in možnosti. Vse to skladno z motom sv. Ignacija ‘ayudar a las almas’ (pomagati dušam).

 

Kraj Radlje leži na relaciji Maribor – Dravograd. Župnija Radlje je srednje velika. Po smrti dolgoletnega župnika g. Jožeta Gomboca je župnija ostala brez svojega pastirja. Skoraj štiri desetletja je on marljivo, dobrohotno in zavzeto deloval v župniji; zadnja leta je bolehal in nato prav na letošnjo veliko noč (16. 4. 2017) zaključil svojo zemsko pot. Sad delovanja g. Gomboca je živahna župnija. V Radljah so nekdaj živele in delovale sestre usmiljenke; sedaj so tam sestre Hčere Marije Pomočnice – salezijanke, ki so že vrsto let intenzivno vključene v pastoralno delovanje te župnije. Tudi globok sad njihovega delovanja je mogoče občutiti.

Župnijska cerkev v Radljah je posvečena nadangelu sv. Mihaelu. Zanimivo je, da na enem od stranskih oltarjev najdemo sliko jezuitskih svetnikov misijonarja sv. Frančiška Ksaverija ter ustanovitelja jezuitov sv. Ignacija Lojolskega.

 

Slovesnost umestitve novega župnika je bila v nedeljo, 2. julija 2017; obenem je bila tudi predstavljena skupnost jezuitov. Slovesnost je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Prisotni so bili provincial slovenskih jezuitov p. Ivan Bresciani ter nekateri drugi jezuiti, dekan dekanije Radlje-Vuzenica dr. Ivan Rojnik, nadžupnik iz Vuzenice Tadej Legnar ter župnik iz Kaple na Kozjaku Jože Motaln, nekateri drugi duhovniki, pa seveda mnogi župljani in drugi gostje. Župljani niso mogli skrivati veselja, hvaležnosti. Z odprtim srcem so sprejeli medse novega župnika p. Jožeta ter druga dva člana skupnosti p. Milana in p. Vilija. Obljubili so svoje sodelovanje. Novega župnika in druga dva člana jezuitske skupnosti je prisrčno pozdravil tudi župan g. Alan Bukovnik. Izrazil je veselje, da je v Radlje prišla jezuitska redovna skupnost.

V homiliji je nadškof med drugim dejal:

»Danes bomo priča lepemu dogodku, umestitvi vašega novega župnika. Biti duhovnik, biti župnik, vključuje tudi trenutke zavračanja in nerazumevanja, pa tudi sprejemanja in gostoljubja. Pomeni vzeti Jezusov križ in ga nositi za njim. Danes Jezus govori tudi o gostoljubju, ki ga bo deležen Kristusov učenec. Jezus tudi pove, kakšni naj bomo, da nas bodo ljudje sprejeli: Skromni, nenasilni, nevsiljivi, neošabni. Naj bomo predvsem glasniki evangelija.

Dragi p. Jože, novi radeljski župnik, bodi takšen, da bodo ljudje iz tvojega življenja lahko prepoznali te tipične lastnosti Kristusovega učenca, kajti tako bodo tudi prepoznali, da te pošilja Gospod. Sprejeti Jezusovega učenca pomeni sprejeti Kristusa, ki prihaja k nam.

Dragi Radeljčani za vas je današnji dan, dan, ki ga je naredi Gospod. Sprejemate novega župnika, sprejemate pa tudi skupnost redovnikov, jezuitov, ki bodo odslej živeli tu v vašem kraju. S svojim življenjem v skupnosti, v molitvi in bratski delitvi dobrin bodo med vami oznanjali vrednote Božjega kraljestva.

Dragi sobratje jezuiti, člani nove skupnosti, vabim vas, da se še posebej posvečate zakramentu sv. spovedi, duhovnim pogovorom in duhovnim nagovorom, da bodo ljudje lahko začutili, da se Bog v svojem usmiljenju sklanja k vsakemu od njih, da jim prinese novo upanje in jih utrdi v veri in zaupanju vanj.

Dragi Radeljčani, želim, da bi ta nova skupnost, katere član je tudi novi župnik, bila v blagoslov ne samo vaši župniji, ampak tudi širši okolici, da bi tako 40-letno prizadevanje pokojnega župnika Jožeta Gomboca obrodilo bogate sadove.«

 

Provincial p. Ivan Bresciani je na slovesnosti dejal, da je bila med slovenskimi jezuiti že nekaj časa želja, da bi imeli kako skupnost izven velikih mest – kot sta Ljubljana in Maribor (sedaj so imeli jezuiti skupnosti le v teh dveh mestih; je pa res, da je njihova dejavnost razširjena po vsej Sloveniji in še preko mej le-te). Odprla se je možnost za Radlje in jezuiti so v tem prepoznali roko Božje previdnosti. Tako so sprejeli prošnjo mariborskega nadškofa in potrebo lokalne Cerkve, ki ji želijo biti na voljo.

 

Naj Gospod spremlja s svojim blagoslovom ta nov korak slovenskih jezuitov.

 

Milan Bizant  in foto : Anka Radlje