Srečanje jezuitov na Pohorju

Slovenski jezuiti smo se dva dni družili na Rdečem Bregu na Pohorju.  Podelimo si izkušnje življenja, se pogovorimo o perečih vprašanjih našega življenja. Ko smo skupaj drug drugemu dajemo korajžo in pogum za vsakodnevno oznanjevanje in različna poslanstva, ki jih opravljamo.    Z druženjem in medsebojno podporo je v nas  duhovna in osebnostna rast. Bilo je lepo in preprosto.