Arhiv kategorij: Novice

Zlata maša p. Jožeta Robleka v Preddvoru

V nedeljo 28. 6. 2020 se je pred župnijsko cerkvijo sv. Petra v Preddvoru zbralo lepo občestvo domačinov in prijateljev ob zlati maši jezuita p. Jožeta Robleka. Pozdrav domačinov je ob občinskem prazniku izrekel župan Preddvora Rok Roblek, cerkveno slovesnost z blagoslovom petih novih zvonov župnijske cerkve pa je vodil župnik Pavel Okoliš. Pridigar jezuit p. Peter Rožič je zbrane povabil, naj prejmemo in sprejmemo Jezusa kot brata, vključno z njegovim križem: “Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden” (Mt 10,38).

Jože Roblek se je rodil 1938 v Bašlju pri Preddvoru v kmečki družini s 6 otroci. Po maturi v Pazinu je vstopil v bogoslovje ljubljanske nadškofije, leto kasneje pa v jezuitski noviciat v Zagrebu. Po študiju teologije (še v Innsbrucku, v Ljubljani je doktoriral 1977) in mašniškem posvečenju 1970 je deloval kot vzgojitelj v jezuitskem malem semenišču, noviciatu in pripravah na zadnje zaobljube ter kot spiritual v ljubljanskem bogoslovju. Tri desetletja je deloval v Mariboru, zadnjih deset let pa spet deluje v Ljubljani, namreč v skupnosti sv. Jožefa in v Ignacijevem domu duhovnosti (IDD), kot voditelj duhovnih vaj in duhovni spremljevalec. Ob zlati maši je izšla njegova knjiga, dobite jo v IDD v Ljubljani, z Jožetovim novomašnim geslom kot naslovom: “Kristus me je vzljubil in daroval zame samega seme” (Gal 2,20).

ELSi’A – the European Laudato Si’ Alliance

ELSi’A – Evropska zaveza ‘Hvaljen, moj Gospod’
 
Kako se naj na globalne ekološke spremembe odzovemo Evropejci, v duhu kščanske skrbi za svet?
 
Navdih izhaja iz duha molitve in razmišljanja, ki prežema papeževo encikliko Laudato Si ‘ (Hvaljen, moj Gospod; letos praznojemo 5 let dokumenta – 2015). Papež Frančišek govori o “pospeševanju.” Čeprav so spremembe del delovanja zapletenih sistemov, lahko hitre in nenehne spremembe povzročijo “škodo svetu in kakovosti življenja večjega dela človeštva.” Papež Frančišek poziva k paradoksu: Da bi dojeli nujnost situacije, v kateri smo se znašli, moramo upočasniti in poslušati. Naučiti se moramo ustaviti in se spraševati v tem čudovitem domu, ki si ga vsi delimo.

V tem duhu se je skupina ljudi, ki delajo za zavezo ELSi’A, skupaj odpravila v opatijo Drongen blizu Gent-a. “Izjava ELSiAA: Ljudje lista” (prim. videoposnetek), je bila navdih za ta umik in vneto sprejeta od vseh, ki so se ga udeležili. Več: spletna stran JESC.
 
Sodelujoči v zavezi ELSi’A:
 • COMECE – Komisija škofovskih konferenc EU;
 • CIDSE – mednarodna družina katoliških organizacij za socialno pravičnost;
 • GCCM – Globalno katoliško podnebno gibanje;
 • JESC – Jezuitski evropski socialni center;
 • Pravičnost in mir Evropa;
 • CCEE – Konferenca Sveta škofov Evrope. (član opazovalec)
 

V mesecu juniju molimo za sočutje do trpečega sveta

Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) v mesecu maju 2020 vabi:

Molímo, da bi vsi trpeči našli svojo pot v življenju in dopustili, da se jih dotakne Srce Jezusovo.

»Vsi potrebujemo usmiljenja in tolažbe, ki pride od Gospoda. V tem je naša revščina, pa tudi naša veličina: prositi za tolažbo Boga, ki s svojo nežnostjo prihaja, da osuši solze na našem obrazu.«

 

V trenutkih žalosti, trpljenja zaradi bolezni, stiske zaradi preganjanja in bolečine ob žalovanju vsakdo išče besedo tolažbe. Močno občutimo potrebo, da bi nam bil kdo blizu in bi sočustvoval z nami. Doživljamo, kaj pomeni biti zbegan, v zadregi, globoko pretresen, kot si ne bi nikdar predstavljali, da je mogoče. Negotovo se oziramo okrog sebe, da bi videli, ali lahko najdemo koga, ki bi zares razumel našo bolečino. Razum nam ponuja vprašanja, ne pa odgovorov. Razum sam ni sposoben osvetliti notranjosti, doumeti bolečine, ki jo doživljamo, in ponuditi odgovor, ki ga pričakujemo. V takih trenutkih bolj potrebujemo argumente srca, ki nam edini lahko pomagajo doumeti skrivnost, ki obdaja našo osamljenost.

 

Izredni Jubilej usmiljenja, Molitveno bedenje »Obrisati solze«, Meditacija, papež Frančišek, maja 2016

Pot srca, pristop PSMM k Srcu Jezusovemu, ima devet korakov ali stopenj:

 1. V začetku je bila Ljubezen.
 2. Človeško srce je nemirno in išče.
 3. V problematičnem svetu.
 4. Oče pošlje Sina, da bi nas odrešil.
 5. Jezus nas imenuje svoje prijatelje.
 6. Biti v Kristusu.
 7. Z njim darujemo svoje življenje.
 8. Poslanstvo sočutja do sveta.
 9. Svetovna mreža molitve v pozorni službi za potrebe človeštva.

 

Molitev darovanja ali posvetitve

Molivec se vsak dan osebno daruje ali posvetiti Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:

 

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.

Izročam ti svoje molitve, misli, besede,

dejanja, radosti in bolečine

skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,

ki se v evharistiji vedno znova podarja

za odrešenje sveta.

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,

danes moj vodnik in moja moč,

da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.

Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,

prosim še posebej za namen,

ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

 

 

Mesec in praznik Srca Jezusovega je, situacija po epidemiji, veliko razlogov, da katera od papeževih besed in tistih, ki jih mi z njim sejemo, pade na plodna tla.

Spletna predavanja o duhovnosti

Ob četrtkih ob 10. uri doc. p. dr. Ivan Platovnjak DJ v maju in juniju 2020 pripravlja on-line predavanja o duhovnosti. Napovedana so tri dni vnaprej in je mogoče sodelovati preko vmesnika Zoom (uporabnik (St. Joseph Jesuits)), posnetki pa so kasneje dostopni na strani Youtube, kanal Teološke fakultete Univerze v Ljubljani “ULTEOF”; gl. povezave spodaj.

V četrtek 25. 6. bo še zadnje predavanje v okviru rednih spletnih predavanj o duhovnosti, ki so se začela v času epidemije koronavirusa.

 

18. 6. 2020, Evangeljske podobe o Bogu (2. del predavanja o vplivu podob o Bogu na duhovno življenje), p. dr. Ivan Platovnjak DJ,
Dosegljivo na: https://www.youtube.com/watch?v=2Vfaac5UDJM.

 

4. 6. 2020, Vpliv podob o Bogu na duhovno življenje – 1. del, p. dr. Ivan Platovnjak DJ, dosegljivo na: https://www.youtube.com/watch?v=-pJz0bzXR0E.

28. 5. ob 10. uri Uvod v evangeljsko duhovnost, asist. p. mag. Damjana Ristić DJ (UL TEOF), dosegljivo na https://youtu.be/l4K6cwKPP-8.

 

21. 5. 2020, Življenje v Svetem Duhu, p. dr. Ivan Platovnjak DJ: Med praznikoma Gospodovega vnebohoda in Binkošti se vsa Cerkev združuje v binkoštni devetdnevnici, molitvi za Svetega Duha, zato je prav, da se ustavimo in skupaj vidimo pomen in vlogo Svetega Duha v življenju vsakega kristjana in celotne Cerkve.

Predavanje je dosegljivo na https://youtu.be/AMJLGvk6aB8.

 

14. 5 .2020, Duhovna pomoč žalujočim, p. dr. Ivan Platovnjak DJ, dosegljivo na https://www.youtube.com/watch?v=wYEQ4YPrlJI.

Božji način tolažbe tisti vir, iz katerega črpamo kristjani pravi pristop do žalujočih in tudi moč, da smo jim lahko v duhovno pomoč in jim ne povzročamo še dodatnih bolečin. Žal mnogi žalujoči doživljajo velike stiske, ker se jim zdi, da ne verujejo dovolj ali pa da je z njimi nekaj narobe, če po pol leta ali po enem letu še ne morejo zaživeti, kakor da se ni nič zgodilo. Toda vprašanje je, s kom je kaj narobe. Ali ni morda v našem odnosu do žalujočih?

 

7. 5 .2020, Krščanska duhovnost v dokumentih papeža Frančiška, p. dr. Ivan Platovnjak DJ, dosegljivo na https://www.youtube.com/watch?v=Fj_0LdeVED4&feature=youtu.be.

V enournem predavanju je predstavljeno, kako papež Frančišek razume krščansko duhovnost in v čem je njeno bistvo.