Arhiv avtorja:Benedikt Lavrih

Teden vzgoje

»Blagor sinu, komur je mati prvi, oče drugi, moder in pošten šolnik tretji učitelj, ki ni samo učitelj, marveč tudi skrben krščanski odgojitelj.« bl. Anton Martin Slomšek

 

Spoštovani!

 

V Društvu katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) ob začetku letošnjega šolskega leta pripravljamo prvi Teden vzgoje. Vabimo, da se pridružite aktivnostim tedna od 2. do 9. septembra 2018.

Vzgoja je pomembno poslanstvo staršev, učiteljev in vseh vrst vzgojiteljev. Otroci in mladostniki se razvijajo v zrele osebnosti, spremljajo pa jih različni ljudje. Da bi bila vzgoja čim bolj kakovostna, da bi vsi vzgojitelji bili na pravi način ob svojih varovancih, Teden vzgoje posvečamo Bogu. Ta teden, ko se pričenja novo šolsko in tudi katehetsko leto, bomo prosili Božjega blagoslova za vse vzgojno delo.

Dogodki v Tednu vzgoje:

  • Tiskovna konferenca, petek, 31. 8. 2018, ob 11.00, Krekov trg 2, Ljubljana.
  • Izjava o vzgoji, nadškof msgr. Stanislav Zore, predstavljena bo na Tiskovni konferenci in duhovnike vabimo, da jo preberejo pri svetih mašah v nedeljo, 2. 9. 2018.
  • Knjižica z besedili vsebuje uvod v sveto mašo, razmišljanje dneva in prošnje za vse potrebe. Vsaka župnija lahko to knjižico uporabi pri sveti maši.
    Besedilo je objavljeno na spletni strani DKPS in je pripeto temu sporočilu. Besedila so pripravili učitelji in vzgojitelji iz različnih vzgojno izobraževalnih ustanov.
  • Vabimo, da se teden zaključi z blagoslovom šolskih torbic, 9. 9. 2018. Besedilo je v knjižici. Z blagoslovom šolskih torbic, ki pomeni tudi blagoslov otrok, staršev in učiteljev, kličemo Božje varstvo.

Naj imajo naši učenci prave vzgojitelje v družini, v šoli in na župnijah.

Lepo vas pozdravljamo!

Pripravljalni odbor Tedna vzgoje

21. nedelja med letom

  1. nedelja med letom: leto B – 2018

»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš!« (Jn 6,68-69)

 

Zadnje štiri nedelje cerkvenega leta smo se poglabljali v pomen svetopisemskih  poročil o čudežni pomnožitvi kruha. To so bila razmišljanja o tem, kako je Jahve v stari Jezus pa v novi božjemu ljudstvu odkrival in dajal svojo pomoč pri ohranjanju življenja, kakor ga je Kristus razodel s svojim vstajenjem. Evharistija, Kristus kruh iz nebes, je skrivnostno vstopanje posameznega kristjana in celotnega ljudstva nove zaveze (članov Cerkve) v odrešenost, v življenje v moči vstajenja.

Danes pa nas božja beseda vabi, da se vprašano, kako vsakdo od nas in kot skupnost odrešenih živimo dejstvo, da smo božji izvoljenci, božji otroci. Povedano malo drugače, povabljeni smo, da iskreno preverimo, kako živimo naše temeljno in novo življenjsko stanje, da smo božji izvoljenci.

Izvoljeno ljudstvo stare zaveze je svojo izbranost izmed ljudstev, da postane Jahvejeva lastnina s posebnim poslanstvom živelo kot zavezo, ki jo je Jahve sklenil z Mojzesom. Postavke zaveze so bile jasne. Bog, Jahve je izbral Izraela, da postane izvoljeno ljudstvo. Pobuda za zavezo je prišla od Jahveja. Prav tako tudi vsebina zaveze: »Vi boste moje ljudstvo, jaz, Jahve bom vaš Bog.« Jahvejeva odločitev, da bo Izrael njegovo ljudstvo, je Izraelcem dala novo identiteto, istovetnost, biti ljudstvo. Izrael ni postal ljudstvo zaradi svojega jezika, lastne zgodovine, drugačnosti od drugih ljudstev, pa tudi ne, ker bi mu druga ljudstva priznala, da je ljudstvo. Izrael je postal ljudstvo, ker ga je Jahve izbral in mu dal novo poslanstvo, namreč, da ponese Jahvejevo ime med narode. Obstoj in moč Izraela je vezan na izpolnjevanje tega temeljnega poslanstva. Bolj ko bo Izrael zvest svojemu poslanstvu, bolj ko bo drugim ljudstvo oznanjal Jahvejevo mogočnost in svetost, bolj bo močan sredi vseh ljudstev, tudi tistih, ki so številčno ali kako drugače večja od Izraela. Zato ne preseneča dejstvo, da je zgodovina Izraela v bistvu zgodovina zvestobe zavezi. Bolj ko je bil Izrael zvest, močnejši je bil, ko pa je zašel na druga pota, je slabel. V prvem berilu smo slišali, kako je Jozue zbral v Sihemu vse Izraelove rodove in jih postavil pred dejstvo glede zvestobe Jahveju, zavezi z njim in postavi, ki jo je dal Jahve Mojzesu. Tedaj je rekel Józue vsemu ljudstvu: »Če vam ni všeč, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiti: ali bogovom, katerim so služili vaši očetje ónstran reke, ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu.« Ljudstvo je tedaj odgovorilo in reklo: »Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda … . Tudi mi bomo služili Gospodu, kajti naš Bog je!« Jozue je ljudstvo postavil pred temeljno odločitev glede zvestobe Jahveju, zavezi in postavi. Dodal pa je pomembno pričevanj: »Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu!« Ljudstvo je spomnil na temeljno dejstvo zaveze z Jahvejem, da se je namreč Jahve osebno zavezal, da bo držal zavezo, zato naj tudi vsak Izraelec sprejme podobno osebno odločitev. Zaveza u Jahvejem je vedno in najprej osebna odločitev za Jahveja, skupna pa v smislu, da se vsak posameznik vedno kot posameznik in osebno vključi v skupno delovanje.

V novi zavezi je odločitev kristjan za Boga vedno najtesneje povezana s predanostjo Kristusu, ker je Kristus s svojim prihodom na svet v polnosti razodel Očeta. Zato apostol Pavel v pismu Efežanom (Ef 5,21-32), v odlomku, ki smo ga pravkar slišali pravi: «Bratje in sestre, iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu, … Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvétil, ko jo je očistil v kopeli vode z besedo, tako da bi sam postavil predse veličastno Cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna… Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve.«  Jezus je skozi vse svoje javno delovanje pripravljal učence pa tudi nas, kako naj razumemo to novo stvarnost, novo odrešenost. V evangeljskem odlomku smo slišali, s kakšno težavo so učenci sledili Jezusovim besedam. Tisti čas je veliko njegovih učencev reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?« Jezus je na tako držo učencev odgovoril s vprašanjem: Jezus je tedaj rekel dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.« To vprašanje Jezus danes postavlja tudi nam. Kakšen je naš, moj odgovor? Da bi bil v dobri meri v duhu Petrovega!

 

Janez Sraka

 

Žepni koledar Vzgoja 2018/19 je tu!

Na voljo je žepni koledar Vzgoja za novo šolsko leto, ki zajema obdobje od avgusta 2018 do decembra 2019.

Primeren je za načrtovanje dejavnosti v šolskem in pastoralnem letu. Zaradi svojega formata je zelo priročen.

Naročite ga lahko tukaj.

Lep pozdrav!

DKPS

Duhovna vaje za žene in matere

Duhovne vaje se začnejo v petek ob 18.00 in se zaključijo v nedeljo s kosilom. Prijavite se lahko direktno na kraj kjer bodo duhovne vaje ali osebno p. Lojzetu Marklju   na tel 031 755 945

Od 25.01. 2019 do 27. 01. 2019 sv. Duh  pri Škofji loki ( Uršulinke)

Škofja Loka s. Irena 041 765 496

Duhovne vaje za zakonce

Duhovne vaje za zakonce

Od 31. 05. 2019 do 2.06. 2019  sv. Duh  pri Škofji loki ( Uršulinke)

Škofja Loka s. Irena 041 765 496

Duhovne vaje se začnejo v petek ob 18.00 in se zaključijo v nedeljo s kosilom. Prijavite se lahko direktno na kraj kjer bodo duhovne vaje ali osebno p. Lojzetu Marklju   na tel 031 755 945

Duhovne vaje za zakonce

Duhovne vaje za zakonce

Od 11.01. 2019 do 13. 01. 2019 V Tinjah Avstrija  Tinje Tel: 0043 4239 2642

Duhovne vaje se začnejo v petek ob 18.00 in se zaključijo v nedeljo s kosilom. Prijavite se lahko direktno na kraj kjer bodo duhovne vaje ali osebno p. Lojzetu Marklju   na tel 031 755 945

Duhovne vaje za zakonce

Duhovne vaje za zakonce

Od 30. 11. 2018 do 2. 12. 2018  v Tinjah Avstrija    Tinje Tel: 0043 4239 2642

Duhovne vaje se začnejo v petek ob 18.00 in se zaključijo v nedeljo s kosilom. Prijavite se lahko direktno na kraj kjer bodo duhovne vaje ali osebno p. Lojzetu Marklju   na tel 031 755 945