Arhiv avtorja:Benedikt Lavrih

16. nedelja – Krištofova

  1. nedelja med letom: Leto B – 2018, Krištofova nedelja

»Pojdite sami zase na samoten kraj in se nekoliko odpočijte« (Mr 6,31a)

 

Danes bom na kratko razmislili: o Krištofovi nedelji in kako naj se Kristusov učenec nekoliko odpočije.

 

Krištofova nedelja: ima globoko duhovno, misijonsko, praktično razsežnost.

Na duhovni ravni bi to bila tiha skrb, kako namreč vsak kristjan, vsak od nas s svojim življenjem svojim domačin in sodobnikom prinaša Kristusa. V našem času je Kristus prisoten ali odsoten v svetu po nas kristjanih, pa naj si sto priznamo ali ne. Vsak bo to za sebe najlažje presodil, če si bo odgovoril na vprašanje, kako je Kristus prisoten v mojem življenju, v mojih mislih, odločitvah, molitvi, presojanju dogodkov, v zavesti, da sem Bogu hvaležen, da sem kristjan. Prav tako se bom vprašal, kako v moje poklicno delo vnašam krščanske vrednote in kako je moje poklicno delo za mene moj način, kako živim prvo zapoved, ki je ljubezen do Boga in bližnjega. Premislil bom tudi, da je odgovorna in prava vožnja z avtomobilom vedno tudi pristno spoštovanje lastnega in življenja bližnjih.

Vsi vozniki na Krištofovo nedeljo darujemo nekaj denarja za nakup vozil našim misijonarjem in tako v sebi krepimo ter poglabljamo misijonsko zavest, prinašati Kristusa vsem ljudem.

Naš novčič za vozila misijonarjev v daljnih dežela je na zunaj zelo konkretno, praktično dejanje, ki nam osmisli naše dolge, včasih naporne in nevarne vožnje cestah, ki pa nas vse vodijo k našemu končnemu cilju, h Gospodu, ki je Pot, Resnica in Življenje.

 

Kako naj se Kristusov učenec nekoliko odpočije? Odgovor na to Jezusovo naročilo ne bo teološko razglabljanje kaj pomeni biti Jezusov učenec, čeprav bi tudi to bilo zelo pomembno, ampak le nekaj preprostih ugotovitev, ki naj bodo v naši zavesti, da smo vedno in povsod Jezusovi učenci.

V prvem berilu smo slišali, kako Bog graja pastirje Božjega ljudstva v času preroka Jeremija, ki da so razgnali ovce njegove paše. Za Jezusovega učence, ki je pastir Božjega ljudstva je pomembno, da se stalno zaveda, da Gospod pase svojo čredo in da je učenec le Gospodov pomočnik. Gospod je tisti, ki zbira ovce iz vseh krajev, okoliščin, kamor so se razkropila in jih vodi v svoj hlev.

Apostol Pavel pa v pismu Efežanom vlogo pastirja postavi na nove temelje in pravi, da smo sedaj po Kristusovi krvi bližje Bogu in Kristus, da je Kristus naš mir in da Vstali Gospod na nov način zedinjuje različne ljudi, ker je podrl steno pregrehe, to je sovraštvo. S svojim trpljenjem nas je v svojem telesu spravil z Očetom, ko je v samem sebi uničil sovraštvo. Jezusov učenec, nadaljuje apostol Pavel v pismu Efežanom, po Kristusovem zasluženju odpravlja sovraštvo in prinaša mir tistim, ki so blizu ali daleč od Boga. Poslanstvo Jezusovega učenca je torej obvladovanje sovraštva in prinašanje miru, ki ga je prinesel Kristus.

Evangelist Marko pa nas v svojem kratkem poročilu, kako je Jezus vzgajal svoje učence za oznanjevalce evangelija, seznani z navodilom, kako naj se spočijejo. Poročilo je kratko: »Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim je rekel: ‘Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte’!« To poročilo je moralo biti zelo dolgo, živahno, saj je vsebovalo razne izkušnje, doživetja, spoznanja, pa tudi odprta vprašanja, kot je bilo, denimo, tisto zakaj jim nečisti duhovni niso bili pokorni. Prvo temeljno spoznanje apostolov je bilo, da jih je Jezus poslal oznanjat veselo novico! Drugo, da jim je dal oblast govoriti v Njegovem imenu, ozdravljati in izganjati hude duhove. Med svojim oznanjevanjem so konkretno izkusili, da delujejo z isto močjo, kot so jo videli pri svojem Učitelju in da je njihovo oznanjevanje učinkovito! Vse to se je dogajalo v vrvežu življenja, ki so ga sprožili, podobno, kot je Jezus v množicah prebudil novo dogajanje, ki ga do takrat niso poznali. Med svojim javnim delovanjem so apostoli doživljali veselje ljudi, navdušenje, odobravanje, čudenje, hvaležnost, pa tudi odpor in sovraštvo farizejev in vseh, ki Jezusovega javnega delovanja niso sprejemali. Poročila apostolov o opravljenem poslanstvu so bila izčrpna, pa tudi polna vprašanj Jezusu.

Jezusovo naročilo: ‘Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte’!, je milo rečeno dokaj presenetljivo. Vsakega je poslal naj se sam na samotnem kraju malo odpočije. V bistvu jim je naročil tri stvari.

Vsak učenec naj sam v sebi premisli in podoživi te silovite nove izkušnje. Naj v sebi presodi do kakšne mere so te silovite izkušnje sad apostolovega osebnega prizadevanja, kaj pa izhaja iz vsebine nauka, ki so ga slišali od Jezusa in iz pooblastil, ki jim jih je dal. To naj postane njihova stalna drža kot Jezusovih učencev, oziroma apostolov.

Druga pomembna razsežnost Jezusovega naročila pa je, da naj to preverjanje opravijo na samotnem kraju, brez večjih vplivov od zunaj. Tu so se učenci verjetno spomnili izkušenj prerokov v stari zavezi in Janeza Krstnika, ki se je v puščavi pripravljal na svoje poslanstvo. Jezus jih preprosto spodbudil, naj se sami soočajo z vsem, kar so doživeli in o teh celovitih duhovnih stanjih ter izkušnjah  ustvarijo svoja osebna stališča.

Najbolj pa je skrivnostno Jezusov tretje naročilo: naj se malo odpočijejo. Kaj pomeni ta malo? Prvo kar lahko povemo je, da so bili dejansko malo utrujeni, ker jih je prevevalo veselje nad vsem, kar se je dogajajo ob oznanjevanju evangelija in po Jezusovem naročilu ob njihovem oznanjevanju. Tisti malo pa lahko pomeni, da je utrujenost bila sad odprtih vprašanj, na katera apostoli še niso znali odgovoriti. Zaradi tega pa naj ne bodo v skrbeh, ker je njihovo bivanje v Jezusovi bližini zanje že postajalo proces celovitega odrešenj.

Janez Sraka

 

Magdalenska počitniška oznanila

Pozdravljeni !

Spremljajte  župnijo svete Magdalene v Mariboru ? V počitniških oznanilih lahko začutite utrip življenja in barvitost dogajanja v župniji. Našli boste nekaj za vašo dušo. V lepih fotografijah in besedilih se veselite vsega dobrega v župniji.   Spremljajte nas, bodite z nami.

Z vami  magdalenski župljani.       Počitniška oznanila 

15. nedelja med letom

»In šli so ter oznanjali pokoro« (Mr 6,12)

Osrednja tematika vseh treh današnjih beril je poslanstvo oznanjevalcev. V stari zavezi so to bili preroki, ki jih je Jahve pošiljal i Izraelcem potem ko je z njimi sklenil zavezo. Poslanstvo prerokov in drugih Božjih glasnikov v stari zavezi je bilo vedno usmerjeno na utrjevanje zaveze, njeno vsebinsko dopolnjevanje glede na nove zgodovinske, duhovne in druge okoliščine, po prerokih pa je Jahve Izraelcem razodeval tudi čisto nove vsebine. Zaveza med Jahvejem in Izraelom je bila zapisana, pa tudi odprta, ker je temeljila na Jahvejevi obljubi, da bo vedno z Izraelom na njegovi poti skoz zgodovino. Posebnost zaveze med Jahvejem in Izraelom je tudi ta, da je Jahve zagotavljal svoj del zaveze tako, da je izbiral izmed Izraelcev posameznike, ki so ga zastopali pred Izraelom kot stranko v zavezi, kot glasniki Njegove volje in obljubljene pomoči, oziroma Jahvejeve zvestobe. Vsebinska in operativna struktura zaveze med Jahvejem in Izraelom je torej predpostavljala trajno zvestobo zavezi, tako z Jahvejeve kot Izraelove strani. Iz te temeljne strukture izhaja vsebinsko poslanstvo prerokov in drugih Jahvejevih glasnikov, ki jih je Jahve pošiljal k drugi stranki zaveze, k Izraelcem. Preroki so vedno zastopali Jahvejev del zaveze in ne Izraelov, čeprav so bili Izraelci. Ko je Jahve izbral preroka ali svojega poslanca k Izraelcem ga je izvzel iz Izraela in mu zaupal svoj del zaveze, da jo v človeški obliki prinese v zavezo z Izraelom. Vsak prerok se je tudi jasno zavedal, da med Izraelci zastopa Jahvejev del zaveze in ne Izraelov in še toliko manj svoje stališče. Vsak prerok se je torej jasno zavedal, da je Jahvejev, Božji poslanec pred Izraelom in govori v Jahvejevem imenu, ko Izraelcem razlaga Jahvejevo razumevanje zaveze, še zlasti takrat, ko Izraelcem razlaga, kako v danih okoliščinah Jahve razume sklenjeno zavezo.

Iz tega dejstva pa sledi zgodovinska izkušnja prerokov, a namreč niso bili sprejeti ne v Izraelu in še manj med tujimi narodi. V nekem smislu tudi niso mogli biti sprejeti, saj je Jahve vedno ustvarjalno, z novimi vsebinami izpolnjeval svojo obljubo, da bo svoj del zaveze z Izraelom izpolnil kot Bog, Sveti Izraelov. To celovito in vsebinsko zahtevno poslanstvo vsakega preroka je zelo nazorno in strnjeno opisal prerok Amos, kot smo slišali v prvem berilu. Predstojnik Amacjá, duhovnik v Bételu, je rekel Ámosu: »Videc, pojdi, bêži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj! V Bételu pa odslej ne smeš več prerokovati, kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva!« Amacjá, duhovnik v Bételu je preroku Amosu jasno povedal, da svetišče v Betelu ni Jahvejevo svetišče, torej kraj, kjer biva Jahve in tudi kraj, kjer Izraelci spoznavajo vsebino zaveze, ampak je svetišče v Betelu svetišče kralja, kraljeva hiša. V kraljevem svetišču se torej ne poglabljajo v bistvo zaveze med Jahvejem in Izraelom. In temu primerno je Amos odgovóril in rekel Amacjáju: »Nisem bil prerok in ne sin preroka, redil sem govedo in gojil smokve. Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel: ›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹« Prerok Amos je s svojim odgovorom potrdil bistvo preroške službe v Izraelu, da ga je namreč Jahve sam izbral, da prerokuje, torej zastopa Jahvejev del zaveze z Izraelom. Zelo jasno je tudi povedal, da preroška služba dana osebno posameznikom, da zastopajo Jahvejev delež v zavezi z Izraelom.

V novi zavezi dobi tudi preroška služba nove, nezaslišane razsežnosti. V novi zavezi vsi člani božjega ljudstva prerokujejo. In to po Božji zamisli. Apostol Pavel v svojem pismu Efežanom to novo dejstvo takole opiše: »Bog nas je blagoslôvil v nebesih v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvôlil, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci.«

To ssredinjenost v Kristusu apostol Pavel v današnjem berilu pokaže v štirih delih, od katerih se vsak začenja z besedami »v njem«. Le-te se nanašajo na Jezusa Kristusa. »‘V njem’ nas je Oče izbral še pred stvarjenjem sveta; ‘v njem’ smo po njegovi krvi prejeli odrešenje; ‘v njem’ smo postali dediči, bili vnaprej določeni, da smo ‘hvala njegovega veličastva’; ‘v njem’ vsi, ki verujejo v evangelij, prejmejo pečat Svetega Duha.« Besede svetega Pavla vsebujejo vidik, ki ga je Bonaventura nato razširil v Cerkvi: »Celotna zgodovina ima za središče Kristusa, ki vsaki dobi zagotavlja tudi novosti in prenovo.« Zato delo Kristusa in Cerkve po besedah papeža Benedikta XVI. nikoli ne nazaduje, ampak vedno napreduje. V novi zavezi torej vsi člani Božjega ljudstva tudi prerokujemo v moči Kristusovega odrešenjskega dela, v katerem smo postali božji otroci.

  1. Janez Sraka

Izšla je nova številka revije Vzgoja!

V njej lahko berete o 50-letnici šolske svetovalne službe pri nas – kje smo in kam gremo.

Avtorji pišejo o izkušnjah, ki so gradniki za naš razvoj, razmišljajo o avtoriteti učitelja, o didaktičnih igrah, o zavzemanju stališča in etični vzgoji, o pozornosti otrok in odraslih, o pomembnosti pisanja z roko in še drugih zanimivih temah za vse, ki vzgajamo. Več: www.revija-vzgoja.si

Veselje novih maš

Naši štirje  sobratje  jezuiti so  slovesno v svojih župnijah  obhajali s svojimi domačimi,  verniki in prijatelji prve maše.  Prvega julija sta imela novi maši p. Marko Pavlič v župniji Kranj in p. Rok Bečan v Lovrencu na Pohorju.  Osmega julija sta imela novi maši p. Benjamin Bevec v Cerkljah ob Krki in p. Egon Hriberšek v Križevcih pri Ljutomeru. Na vseh novim mašah  je bilo praznovanje bogato prijateljsko in duhovno druženje. Naj odmeva tako v novomašnikih, kot med njihovimi prijatelji. Naj obrodi sadove. Naj gospod vabi in kliče. V priloženih povezavah, se lahko sprehodite po fotografijah in poročilih o novih mašah.

fotografije posvečenja iz c. sv. Jožefa

https://www.dropbox.com/sh/76cniw9q39ivjxd/AABeFNoBIzClnAgGm_-h1PRZa?dl=0

doživetja nove maše p. Egona

http://www.zupnija-dravlje.si/http://www.jezuiti.si/

http://www.zupnija-dravlje.si/novice/nova-masa-p-egona-hriberska

Nova maša p. Markota Pavliča

Maša je na linku:

https://www.dropbox.com/sh/yajl81jcbf4cm80/AACdMpOEuNX61w_jHOjZ3vx1a?dl=0

 

Dogajanje v šotoru je na linku:

https://www.dropbox.com/sh/2xzft0e4e2zyph1/AABcEfv4OICt3qcjyql4sr2Sa?dl=0

 

Posebej so še fotografije sobotnega sprejema:

https://www.dropbox.com/sh/lcmv8pa1repojod/AAD9eSGNICIBI0W9D4I-VgBMa?dl=0

Maša je na linku:

https://www.dropbox.com/sh/yajl81jcbf4cm80/AACdMpOEuNX61w_jHOjZ3vx1a?dl=0

 

Dogajanje v šotoru je na linku:

https://www.dropbox.com/sh/2xzft0e4e2zyph1/AABcEfv4OICt3qcjyql4sr2Sa?dl=0

 

Posebej so še fotografije sobotnega sprejema:

https://www.dropbox.com/sh/lcmv8pa1repojod/AAD9eSGNICIBI0W9D4I-VgBMa?dl=0