Arhiv avtorja:admin

Poslanstvo

menuc2

Poslani smo k ljudem v slovenskem prostoru, izhajajoč iz karizme svetega Ignacija Lojolskega, katerega geslo je bilo ayudar a las almas (pomagati dušam) – v smislu celostne pomoči, da bi se človek čutil v Kristusu odrešenega in tako prispeval svoj delež k družbenemu dogajanju v najrazličnejših razsežnostih: kulturni, izobraževalni, umetniški, intelektualni, socialni idr.

Kot dejavni del katoliške Cerkve v Slovenji, skladno s tradicijo delovanja jezuitov v Sloveniji, želimo udejanjati aktualne usmeritve jezuitskega reda: živeti in oznanjati vero v Kristusa, katere bistvena razsežnost je delo za pravičnost, v odprti dialoški drži ter v prizadevanju za inkulturacijo, v sodelovanju z vsemi ljudmi dobre volje.

Pot uresničevanja te temeljne usmeritve poteka na različnih področjih: duhovne vaje in duhovno spremljanje, pomoč zakoncem in družinam (priprava na zakon, zakonske skupine, terapevtska pomoč, skupine razporočenih), župnije in ljudski misijoni, stik z mladostniki in študenti, socialno delovanje, vzgoja in izobraževanje (neformalne oblike izobraževanja), intelektualno in kulturno delovanje, skrb za slovensko sekcijo radia Vatikan in še kaj.

V vsem tem delovanju želimo biti zvesti Cerkveni tradiciji, ki nam daje moč za odprtost družbeno-kulturni situaciji, in razpoznavati znamenja časa. Izkušamo, da nas Sveti Duh znova in znova nagovarja, naj mu prisluhnemo in z njim sodelujemo za bolj odrešeno, polno, povezano življenje vseh ljudi v Sloveniji.

Duhovnost

menuc1

Pozorni na trto, ne na sadove

5. velikonočna nedelja, 3.5.2015, Jn 15,1-8

Glavna podoba 5. in 6. velikonočne nedelje je trta. S podobo trte je hotel Jezus učencem in tudi nama pokazati, kako globoko smo povezani z njim. Ponudi nam ključ, po katerem lahko dojameva skrivnost njegovega življenja. Hkrati pokaže, v kakšno dostojanstvo življenja kliče naju in vse svoje učence.

Govori nama zelo zaupljivo. Uporablja besedico »kakor«. Z njo poudarja skrivnost, ki je neskončno večja od nas in nas vključuje v Božjo resničnost. Pravi, da je on sam trta, mi pa smo mladike. Podoba trte in mladik ni zgolj spodbuda, s katero naju Jezus prosi, naj ostaneva povezana z njim, ker naju ljubi in se zaveda, kakšne preizkušnje naju še čakajo. Ne spodbuja naju, ampak nama izraža svoje zaupanje. Zaupa nama svojo skrivnost, ki jo bova, kakor njegovi učenci, tudi midva razumela šele veliko kasneje. Hkrati pa nama s svojim skrajno zaupljivim tonom to skrivnost daje okušati že sedaj. Učencem in nama je namenjena ta neverjetna ponudba zastonjske in popolnoma nezaslužene ljubezni. V njej je povzeta vsa Božja zaveza z izraelskim ljudstvom in celotno Božje razodetje človeštvu. Zajame vso resnico odrešenja, ki ga Jezus zasluži svojemu ljudstvu. Žal midva z veliko težavo in z naporom v besedah Svetega pisma uspeva zaznati osebo in srce, ki te besede izgovarja. Še teže pa sprejmeva ljubezen, s katero so te besede izrečene. Če to dejstvo upoštevava, Jezusove besede dobijo čisto drugačne odtenke.

On govori o obrezovanju. Če vinogradnik hoče, da bo trda dobro obrodila, je zanj popolnoma samoumevno, da gre in trto obreže. Kaj pa pomeni obrezovanje ljudi, kot sva ti in jaz? V grščini besede obrezati, očistiti, biti čist ali očiščen izhajajo iz istega korena. Pomen obrezovanja pa še najbolj osvetli Jezusova razlaga: »Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril.« Jezusova beseda ima moč, da naju očisti, da naju obreže. Če sprejmeva Jezusovo besedo, s tem sprejmeva tudi njega samega in skrivnost njegove osebe. On nama razkrije Božjo ljubezen do naju in do vsakega sočloveka. Pokaže nama, kako močno želi Bog biti z nami v sožitju in nam s tem omogočiti, da bi v čim večji polnosti živeli svojo poklicanost k človeškosti.

Apostoli so začeli razumevati, da je v Jezusu razodeta Božja skrivnost do človeka, hkrati pa so doživljali, da jim je Jezus pokazal tudi skrivnost njihovega srca, ki hrepeni po Bogu. Božja skrivnost je vedno tesno povezana s človekovo poklicanostjo in poslanstvom. Zato Jezus v priliki o trti in mladikah govori o sadovih, ki jih trta obrodi po mladikah, ki iz nje črpajo vso moč.

Kakšne sadove midva lahko obrodiva v Jezusu? V nadaljevanju odlomka prihodnjo nedeljo bo odgovor na to vprašanje še veliko bolj jasen. A tudi danes že lahko vsaj delno odgovoriva nanj. Edini sad, ki ga midva, če sva mladike na Jezusu, ki je trta, lahko obrodiva, je ta, da je Oče poveličan. To pomeni, da ljubezen med nami izžareva tako močno, da razodene Boga kot Očeta vseh. Jezus je razodeva Božjo skrivnost v vsej lepoti po ljubezni do ljudi. Njega je ta ljubezen použila. Do konca je bil zvest Očetovi ljubezni do njega in nas ter tudi svoji ljubezni do Očeta in nas. Oče ga je zelo vesel, ker zvesto sledi njegovi dobrohotni volji in hrepenenju za vsakega človeka.

V Jezusu ostajava ali prebivava takrat, ko sodelujeva pri vsej lepoti in polnosti Očetove in njegove ljubezni. Prav to želi poudariti podoba trte. V Jezusu ostajava in bivava takrat, ko spodbude za svoje življenje in delovanje ne zajemava nikjer drugje in v nobeni drugi okoliščini kot v Očetovi ljubezni do nas. To pa je pokazal v Jezusu.

p. Vili Lovše DJ