Molitveni namen za junij
Molitveni namen za junij

V okviru Papeževe svetovne mreže molitve (PSMM) smo v juniju 2019 povabljeni k molitvi za evangelizacijo: DUHOVNIKI IN NJIHOV NAČIN ŽIVLJENJA: Da bi duhovniki s skromnim in ponižnim načinom življenja zavestno udejanjali svojo solidarnost z najbolj ubogimi. »Če želimo resnično srečati Kristusa, se moramo dotakniti njegovega telesa v telesih trpečih, revnih kot odgovor na zakramentalno […]

O izzivih etike: James Keenan DJ
O izzivih etike: James Keenan DJ

Jezuit James Keenan je profesor na Univerzi Boston College v ZDA in mednarodno znan strokovnjak za etiko. Doktorat iz teologije je opravil na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu leta 1988. Bil je svetovalec Ameriške škofovske konference za etična vprašanja na področju medicine in je član več uredniških odborov s področja teologije in etike.  (Več spletu […]

Na obisku pri sobratih v Radljah ob Dravi
Na obisku pri sobratih v Radljah ob Dravi

PROVINCIJSKI DAN V RADLJAH OB DRAVI Namen provincijskega dne je bratsko srečanje in druženje ter spoznavanje kraja, kjer imamo jezuiti skupnost. Letošnji provincijski dan je bil 15. maja v Radljah ob Dravi. Zbrala se nas je večina slovenskih jezuitov iz preostalih štirih skupnosti, treh iz Ljubljane in ene v Mariboru. V Radljah slabi dve leti […]

Molitveni namen za maj
Molitveni namen za maj

V okviru Papeževe svetovne mreže molitve v maju 2019 molimo za evangelizacijo: CERKEV V AFRIKI, SEME EDINOSTI: Da bi Cerkev v Afriki po gorečnosti svojih članov postala seme edinosti med narodi in znamenje upanja za to celino. Medverski dialog, formacija duhovnikov, družina, evangelizacija: to so izstopajoče teme v govoru, ki ga je papež Frančišek pripravil […]

Vstali Gospod nevernemu Tomažu osvobodi razum za vero v vstajenje
Vstali Gospod nevernemu Tomažu osvobodi razum za vero v vstajenje

2. velikonočna, nedelja Božjega usmiljenja; leto C – 2019 Osmi dan po vstajenju nas Božja beseda vabi, da razmišljamo vsaj o treh velikih temah, ki nas uvajajo v bistvo vstajenja: Jezus podari učencem Svetega Duha, da bodo odvezovali ljudi grehov; apostolu Tomažu odpre razum za razumevanje skrivnosti vstajenja; tesna povezava med vstajenjem in Božjim usmiljenjem. […]

Cvetoči začetek obhajanja velikih skrivnosti!
Cvetoči začetek obhajanja velikih skrivnosti!

Cvetna nedelja: Leto C – 2019 Cvetna nedelja ima posebno mesto v postnem času, torej v času zavzetih priprav na obhajanje velikonočnega tridnevja. Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem je veličastne zaključek njegovega javnega delovanja, hkrati pa je uvod v skrivnostno, dramatično in veličastno dogajanje velikega tedna. Jezusov slovesen vhod v Jeruzalem je izjemen dogodek v […]

Nova svoboda
Nova svoboda

5. postna nedelja,  tiha: Leto C – 2019 »In Jezus ji je dejal: ‘Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!’« (Jn 8,11b) Na tiho nedeljo smo že globoko v drugi polovici postnega časa. V bogoslužni logiki posta pa to pomeni, da smo že usposobljeni globlje razumeti smisel in skrivnost Jezusovega trpljenja […]

Molitveni namen za april
Molitveni namen za april

Splošni: ZDRAVNIKI IN NJIHOVI SODELAVCI NA PRIZADETIH OBMOČJIH Za zdravnike in njihove humanitarne sodelavce na od vojne prizadetih območjih, ki svoja življenja tvegajo, da rešujejo življenja drugih. »Dragi bratje in sestre, vsem tistim, ki so tvegali svoje življenje, da bi rešili drugo ali lajšali trpljenje ljudem, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi, so namenjene Jezusove […]