Mladinski informacijski center MIC

Mladinski informacijski center (MIC) je mladinski center, ki želi mlade usmeriti v globalni družbi. Zavedamo se, da je informacija moč, vendar pa ni vse. Z izobraževalnimi programi in skupinami za osebnostno rast mlade spodbujamo k podjetnosti, kulturni programi pa jim ponujajo ustvarjalno izpolnjevanje prostega časa. S ponudbo prostovoljnega dela doma in v tujini spodbujamo mlade k soočenju z izzivi (ne)pravičnosti in medkulturnega dialoga, ob vsem skupaj pa lahko rastejo tudi duhovno.

MIC je kakor cerkveno dvorišče – odprt prostor, odprt za vsakega, kjer je človek sprejet in na katerem se dogajajo različne vsebine, ki mlade pritegnejo. Vsebine, ki zajemajo celosten osebni in duhovni razvoj mladostnika. Na voljo so programi za roke, glavo, srce in dušo.

MIC želi biti most med mladostnikom in civilno družbo oziroma med mladostnikom in Cerkvijo, smerokaz mladim na križišču mnogoterih poti, ladja sredi razburkanega morja, ki nudi mladim zatočišče in usmeritev.

MIC želi s svojim delom in programi odgovarjati na potrebe in želje mladih, kajti njegov glavni namen je služiti mladim. Ustvarja prostor, kjer imajo mladi možnost pogovoriti se o vsem, kar jih vznemirja, in prostor, kjer bodo našli odgovore na svoja vprašanja. Je prostor, kjer se mladi počutijo sprejete, kjer imajo možnost uresničevati svoje zamisli in ideale. MIC hoče biti prostor mladih.

MIC mlade spodbuja k dejavni ljubezni do bližnjega, k zreli in odgovorni krščanski drži, ki se odziva na potrebe in izzive današnjega časa. Ustvarja okolje, kjer se mladi lahko vzgajajo v duhu krščanskih vrednot. MIC-ovi izvajalci programov so odprti, strokovno usposobljeni in pričujejo za krščanske vrednote.

MIC (lahko) pomaga mladim pri:
– prepoznavanju in izražanju njihove (krščanske) identitete,
– refleksiji in razumni veri,
– odkrivanju in razvijanju njihovih talentov,
– iskanju življenjske poklicanosti,
– razvoju zdrave samopodobe in večje notranje svobode,
– družbenem angažiranju za večjo pravičnost v svetu,
– razvijanju čuta za bližnjega preko izkušnje prostovoljnega dela,
– sobivanju in dialogu z drugače mislečimi in verujočimi,
– soočanju z dediščino preteklosti in zdravljenju starih ran,
– odkrivanju novega življenjskega vzgona in elana za prihodnje dni.