Kekić, p. Miodrag

Živi pri Svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Po srednji zdravstveni šoli je vstopil v noviciat v Mariboru. Dvoletni študij filozofije je opravil na ljubljanski teološki fakulteti in bil hkrati katehet na župniji Ljubljana Dravlje. Triletni študij teologije je opravil v Frankfurtu in bil po duhovniškem posvečenju pet let kaplan v Dravljah. V Parizu je magistriral iz biblične teologije na temo vloga Svetega Duha v Apostolskih delih. Duhovniško delo je nadaljeval kot kaplan na podeželski župniji v Zambiji. Leta 2006 se je vrnil v Slovenijo. Prvenstveno deluje kot duhovni asistent Prenove v Duhu za ljubljansko nadškofijo, sicer pa predava o evangelijih in Pavlovih pismih na Šoli za poslanstvo. Je duhovni spremljevalec in spovednik. Občasno pomaga na župnijah, pri ljudskih misijonih in ignacijanskih duhovnih vajah. Od leta 2011 kaplan v župniji Ljubljana Dravlje.