Ljubljana Sveti Jožef

Jezuiti so se po izgonu leta 1949 na predvečer božiča 2002 znova vrnili v svojo rezidenco poleg cerkve sv. Jožefa. Počasi je nastalo duhovno središče, v katerem se odvijajo najrazličnejše pastoralne dejavnosti: pastorala v cerkvi in kapeli, mladinska in študentska pastorala, zakonska pastorala, priprava na zakon, šole za zakon, skrb za razvezane in svetovanje. Skupaj z Društvom katoliških pedagodov Slovenije izdajajo revijo Vzgoja. Leta 2010 so obnovili tudi Plečnikov dom duhovnih vaj, ki se sedaj imenuje Ignacijev dom duhovnosti. Le-ta je namenjen duhovnim vajam, duhovnemu spremljanju, študiju duhovnosti ter pripravi člankov in knjig.

V skupnosti v Duhovnem središču sv. Jožefa živijo:
p. Viljem Lovše, predstojnik, voditelj duhovnih vaj, voditelj komisije za ignacijansko duhovnost, predavatelj, član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti, član škofijskega urada za družino in duhovni asistent skupine SRCE,
p. Ivan Platovnjak, direktor Zavoda sv. Ignacija in Ignacijevega doma duhovnosti, docent duhovne teologije na Teološki fakuleteti Univerze v Ljubljani in voditelj duhovnih vaj,
p. Jože Roblek, član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti, voditelj duhovnih vaj, duhovni spremljevalec in delegat za formacijo,

p. Marijan Šef, duhovni asistent Prenove v Duhu, predavatelj in voditelj duhovnih vaj,
p. Silvo Šinkovec, direktor Duhovnega središča sv. Jožefa, voditelj duhovnih vaj, predavatelj, rektor cerkve sv. Jožefa, urednik revije Vzgoja in duhovni asistent Društva katoliških pedagogov Slovenije,
p. Tomaž Mikuš, voditelj komisije za mladinski apostolat, duhovni asistent skupine Maranatha in voditelj priprave na zakon,
p. Tomaž Podobnik, duhovni asistent gibanja Nazaret, odgovoren za romanja in češčenje pri sv. Jožefu in voditelj Šole Božjega usmiljenja,

- s. Rok Bečan, magister, Od 2011 spremlja udeležence duhovnih vaj v življenju (DVŽ) in sodeluje pri raznih duhovnih programih, član programa mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA
- s. Robert Dolinar, arhitekt

-s. Marko Pavlič,  pomoč  MIC-u  (še posebej program POTA)