Vabljeni, da molite v mesecu aprilu

APRIL

 Splošni: ZA TISTE, KI IMAJO ODGOVORNOST V EKONOMIJI

Da bi načrtovalci in izvajalci svetovne ekonomije imeli pogum reči ne ekonomiji izključevanja in bi odpirali nove poti.

 

Ekonomski pogled, ki je izključno usmerjen na profit in materialno blaginjo, je nezmožen pozitivno prispevati h globalizaciji, ki pospešuje celostni razvoj narodov po svetu, pravično porazdelitev virov, zagotovljeno dostojno delo ter rast privatnih iniciativ in lokalnih podjetij.

Mene že stalno moti ta svet, kot je urejen. Z njim se ne morem sprijazniti. Na eni strani kopičenje bogastva v rokah peščice ljudi, na drugi revščina. Take neenakosti ne morem sprejeti in proti temu protestiram. Aprilski namen PSMM je priložnost, da več molim za to, da se svet v gospodarskem pogledu in sicer spremeni; velika noč, s katero se začenja mesec april, pa je znamenje upanja, da se lahko spreminjamo na boljše in da bo svet manj egoističen. Veselja in upanja z Vstalim, ki nas žene naprej, želim vsem.

Franc Kejžar DJ