Arhiv kategorij: Novice

Gospod je s teboj – ustvarjanje krščanske kulture

Duhovne vaje 2017

Duhovne vaje so zgrajene na podlagi knjižice Duhovne vaje, ki jo je v 16. stoletju napisal sv. Ignacij. Vsebino prinese vsak udeleženec s seboj, kajti bistvena vsebina je njegovo / njeno življenje. Voditelj pa na podlagi Svetega pisma predlaga rdečo nit poteka duhovnih vaj. Ves čas je tišina in se udeleženci med seboj ne pogovarjajo. V tišini udeleženec lažje opazuje svoje misli, čustva, želje, hrepenenja in druge notranje procese. V tišini lažje posluša sveto Besedo. Vsak udeleženec se vsak dan sreča s svojim duhovnim spremljevalcem in se pogovori o poteku meditacij in drugih potrebnih stvareh za dober potek duhovnih vaj. Poleg štirih osebnih meditacij imamo tudi skupno molitev, zjutraj hvalnice, pred večerjo sveto mašo, zvečer pa večerno molitev z vodeno meditacijo, zato so duhovne vaje tudi šola molitve. Marsikdo v tem času najde čas, da se dobro odpočije, hodi v naravo, več bere in podobno. Nekateri udeleženci med duhovnimi vajami naredijo kakšno pomembno osebno odločitev, zato svojo molitev in pogovore namenijo temu vprašanju.

Vodi: p. Silvo Šinkovec s sodelavci

Prijavesilvo.sinkovec@rkc.si 

Za: vzgojitelje, učitelje in druge

 

  1. termin: 18. – 23. julij 2017

Kraj: Nazarje, Dom duhovnih vaj, Samostanska pot 50

  1. termin: 01. – 06. avgust 2017

Kraj: Ilirska Bistrica, Dom duhovnih vaj, Vodnikova 13.

 Program:

Začetek: torek, 18:00 zbiranje in namestitev, 19:00 večerja, 20:00 uvod, 21.30 sveta maša.

Zaključek: nedelja, 11.30 sveta maša, 12.30 kosilo, 14.00 odhod.

 

Prispevek:

Za nastanitev v domu je polni penzion za enoposteljno sobo 22€, za dvoposteljno sobo 19€ (v Ilirski Bistrici), 

Za voditelja vsak udeleženec prispeva svoj dar.

Tečaj uvajanja v meditacijo

Avtor: upssinkovec, datum 9. 06. 2017 08:30:11

Nov seminar Uvajanje v meditacijo bo potekal 

  1. – 29. 7. 2017 v domu duhovnih vaj v Ilirski Bistrici (Vodnikova 13).

Vodi p. Silvo Šinkovec.

Program:

Začetek: četrtek, 27. 7. 2017, 18:00 zbiranje in namestitev, 19:00 večerja, 20:00 uvod.

Zaključek v soboto, 29. 7. 2017 z večerjo, odhod ob 20.00.

Možnost je tudi podaljšati večer in nedeljo dopoldne: večerna meditacija, jutranja molitev in dve meditaciji dopoldne v nedeljo, do kosila ob 12:30, odhod 14:00.

Program vsebuje: osnovne vaje zbiranja in umirjanja, uporabe domišljije v meditativne namene, vaje kontemplacije in nekaj drugih oblik meditacij in molitve. Možnost je tudi osebnega pogovora. Vsak dan imamo tudi sveto mašo.

Vse vaje so vodene, to pomeni: najprej kratek teoretični uvod, sledi praktična vaja, zapis svoje izkušnje po meditaciji in odmor. Možnost je tudi za pogovor o svoji izkušnji. Vse vaje delamo v skupini, nekatere vaje dela vsak sam.

Prijave: Silvo.sinkovec@rkc.si

Za nastanitev v domu je polni penzion za enoposteljno sobo 22€, za dvoposteljno sobo 19€.

Za voditelja vsak udeleženec prispeva svoj dar

 

 

Nova jezuitska skupnost Sv. Ignacija v Radljah ob Dravi

Slovenski jezuiti so pričeli z novo skupnostjo v Radljah ob Dravi. Po dogovoru med mariborskim nadškofom msgr. Alojzijem Cviklom DJ ter provincialom slovenskih jezuitov p. Ivanom Brescianijem DJ so jezuiti prevzeli skrb za to župnijo. Obenem se začenja v Radljah nova jezuitska skupnost: Skupnost sv. Ignacija. Župnik je postal p. Jože Poljanšek DJ, predstojnik je p. Milan Bizant DJ, tretji član skupnosti je p. Vili Lovše DJ. Jezuiti bodo skrb namenjali župniji ter pomagali po svojih močeh pri pastoralnem  delovanju v okoliških župnijah. Nadalje bodo na širšem območju skušali nuditi pomoč v duhovnem življenju in sicer z duhovnimi vajami, duhovnim spremljanjem, uvajanjem v molitev, z raznimi skupinami in podobno – pač glede na potrebe in možnosti. Vse to skladno z motom sv. Ignacija ‘ayudar a las almas’ (pomagati dušam).

 

Kraj Radlje leži na relaciji Maribor – Dravograd. Župnija Radlje je srednje velika. Po smrti dolgoletnega župnika g. Jožeta Gomboca je župnija ostala brez svojega pastirja. Skoraj štiri desetletja je on marljivo, dobrohotno in zavzeto deloval v župniji; zadnja leta je bolehal in nato prav na letošnjo veliko noč (16. 4. 2017) zaključil svojo zemsko pot. Sad delovanja g. Gomboca je živahna župnija. V Radljah so nekdaj živele in delovale sestre usmiljenke; sedaj so tam sestre Hčere Marije Pomočnice – salezijanke, ki so že vrsto let intenzivno vključene v pastoralno delovanje te župnije. Tudi globok sad njihovega delovanja je mogoče občutiti.

Župnijska cerkev v Radljah je posvečena nadangelu sv. Mihaelu. Zanimivo je, da na enem od stranskih oltarjev najdemo sliko jezuitskih svetnikov misijonarja sv. Frančiška Ksaverija ter ustanovitelja jezuitov sv. Ignacija Lojolskega.

 

Slovesnost umestitve novega župnika je bila v nedeljo, 2. julija 2017; obenem je bila tudi predstavljena skupnost jezuitov. Slovesnost je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Prisotni so bili provincial slovenskih jezuitov p. Ivan Bresciani ter nekateri drugi jezuiti, dekan dekanije Radlje-Vuzenica dr. Ivan Rojnik, nadžupnik iz Vuzenice Tadej Legnar ter župnik iz Kaple na Kozjaku Jože Motaln, nekateri drugi duhovniki, pa seveda mnogi župljani in drugi gostje. Župljani niso mogli skrivati veselja, hvaležnosti. Z odprtim srcem so sprejeli medse novega župnika p. Jožeta ter druga dva člana skupnosti p. Milana in p. Vilija. Obljubili so svoje sodelovanje. Novega župnika in druga dva člana jezuitske skupnosti je prisrčno pozdravil tudi župan g. Alan Bukovnik. Izrazil je veselje, da je v Radlje prišla jezuitska redovna skupnost.

V homiliji je nadškof med drugim dejal:

»Danes bomo priča lepemu dogodku, umestitvi vašega novega župnika. Biti duhovnik, biti župnik, vključuje tudi trenutke zavračanja in nerazumevanja, pa tudi sprejemanja in gostoljubja. Pomeni vzeti Jezusov križ in ga nositi za njim. Danes Jezus govori tudi o gostoljubju, ki ga bo deležen Kristusov učenec. Jezus tudi pove, kakšni naj bomo, da nas bodo ljudje sprejeli: Skromni, nenasilni, nevsiljivi, neošabni. Naj bomo predvsem glasniki evangelija.

Dragi p. Jože, novi radeljski župnik, bodi takšen, da bodo ljudje iz tvojega življenja lahko prepoznali te tipične lastnosti Kristusovega učenca, kajti tako bodo tudi prepoznali, da te pošilja Gospod. Sprejeti Jezusovega učenca pomeni sprejeti Kristusa, ki prihaja k nam.

Dragi Radeljčani za vas je današnji dan, dan, ki ga je naredi Gospod. Sprejemate novega župnika, sprejemate pa tudi skupnost redovnikov, jezuitov, ki bodo odslej živeli tu v vašem kraju. S svojim življenjem v skupnosti, v molitvi in bratski delitvi dobrin bodo med vami oznanjali vrednote Božjega kraljestva.

Dragi sobratje jezuiti, člani nove skupnosti, vabim vas, da se še posebej posvečate zakramentu sv. spovedi, duhovnim pogovorom in duhovnim nagovorom, da bodo ljudje lahko začutili, da se Bog v svojem usmiljenju sklanja k vsakemu od njih, da jim prinese novo upanje in jih utrdi v veri in zaupanju vanj.

Dragi Radeljčani, želim, da bi ta nova skupnost, katere član je tudi novi župnik, bila v blagoslov ne samo vaši župniji, ampak tudi širši okolici, da bi tako 40-letno prizadevanje pokojnega župnika Jožeta Gomboca obrodilo bogate sadove.«

 

Provincial p. Ivan Bresciani je na slovesnosti dejal, da je bila med slovenskimi jezuiti že nekaj časa želja, da bi imeli kako skupnost izven velikih mest – kot sta Ljubljana in Maribor (sedaj so imeli jezuiti skupnosti le v teh dveh mestih; je pa res, da je njihova dejavnost razširjena po vsej Sloveniji in še preko mej le-te). Odprla se je možnost za Radlje in jezuiti so v tem prepoznali roko Božje previdnosti. Tako so sprejeli prošnjo mariborskega nadškofa in potrebo lokalne Cerkve, ki ji želijo biti na voljo.

 

Naj Gospod spremlja s svojim blagoslovom ta nov korak slovenskih jezuitov.

 

Milan Bizant  in foto : Anka Radlje

Srečanje jezuitov na Pohorju

Slovenski jezuiti smo se dva dni družili na Rdečem Bregu na Pohorju.  Podelimo si izkušnje življenja, se pogovorimo o perečih vprašanjih našega življenja. Ko smo skupaj drug drugemu dajemo korajžo in pogum za vsakodnevno oznanjevanje in različna poslanstva, ki jih opravljamo.    Z druženjem in medsebojno podporo je v nas  duhovna in osebnostna rast. Bilo je lepo in preprosto.

 

 

Duhovne vaje v življenju (DVŽ)

Duhovne vaje v življenju (DVŽ)

Duhovne vaje v življenju omogočajo postopno odkrivanje navzočnosti Boga v našem življenju in učenje, kako živeti v božji navzočnosti.

 

So ena izmed oblik ignacijanskih duhovnih vaj, ki vključujejo:

– vsakodnevno osebno molitev ob božji besedi, vsaj pol ure;

– srečanja in podeljevanje izkustev in spoznanj v skupini (srečanja so na štirinajst dni);

– redne pogovore z duhovnim spremljevalcem.

 

Duhovne vaje v življenju potekajo od septembra do maja.

 

Vodi jih p. Drago Lavrič.

Srečanja in pogovori potekajo v jezuitski hiši v Dravljah, Vodnikova c. 279, Ljubljana.

 

Za začetni informativni pogovor stopite v stik z voditeljem najkasneje do 25. avgusta 2017,

kjer se bosta skupaj odločila kakšen časovni obseg duhovnih vaj bi bil za vas v tem trenutku ustrezen.

 

Številka telefona: 051 410 711,

ali E-pošta: drago.lavric@rkc.si

Na počitnicah s papežem Frančiškom

Pri Založbi Dravlje je v teh dneh izšla nova knjiga Na počitnicah s papežem Frančiškom, avtorja Charlesa Delheza. 

V knjigi je zbranih 62 papeževih homilij ali nagovorov na različne teme (o spovedi, sodelovanju pri maši, odnosu do denarja, okolja ali socialnih omrežij, o služenju, delu in počitku, pogledu na begunce …), ki jim sledijo vprašanja za osebni razmislek, tematiko pa spremljajo še svetopisemski in drugi citati, ki dopolnjujejo povedano.

V meditacijah so izpostavljene tako teme, povezane s časom počitnic, kot tudi z duhovnostjo vsakdanjega življenja, zato so besedila lahko dobra izhodišča za razmislek tudi med letom ali na različnih srečanjih skupin.

Več o knjigi v priponki ali na www.zupnija-dravlje.si/novice/na-pocitnicah-s-papezem-franciskom

Knjigo lahko kupite v katoliških knjigarnah po Sloveniji ali naročite na info@zalozba-dravlje.si.

Priprava za Duhovne vaje v življenju (DVŽ) 2017/2018

Priprava na Duhovne vaje v življenju omogočajo postopno učenje načinov molitve po metodi sv. Ignacija in odkrivanje navzočnosti Boga v našem življenju preko rednega srečevanja z Božjo besedo v osebni molitvi, rednih  osebnih pogovorih z duhovnim spremljevalcem in srečevanju in podelitvi molitvenih izkustev in spoznanj v skupini.

Priprava poteka od septembra do maja.

 

Vodi jo p. Drago Lavrič.

Srečanja in pogovori potekajo v jezuitski hiši v Dravljah, Vodnikova c. 279, Ljubljana.

Za začetni informativni pogovor stopite v stik z voditeljem najkasneje do 25. avgusta 2017,

kjer se bosta skupaj odločila kakšen časovni obseg duhovnih vaj bi bil za vas v tem trenutku ustrezen.

Številka telefona: 051 410 711,

ali E-pošta: drago.lavric@rkc.si